خانه / اطلاعات تماس آسایشگاه سالمندان لاهیجان

اطلاعات تماس آسایشگاه سالمندان لاهیجان

تلفن تما س آسایشگاه:
۰۱۳۴۲۲۴۴۰۵۴

۰۱۳۴۲۲۳۴۰۵۰

۰۱۳۴۲۲۴۴۰۵۰

فکس:
۰۱۳۴۲۲۳۴۰۵۴

آدرس:
لاهیجان-میدان انتظام خ شهید مطهری،انتهای خیابان دکتر حکیم زاده(خالو باغ سابق)